Dana Nosková - porodní asistentka z Kaplice

Služby a ceník


Doprovod k porodu

Pro mnoho nastávajících maminek je velice důležité, aby je porodem provázel někdo, koho znají, komu důvěřují a kdo s nimi bude po celou dobu porodu. Tuto potřebu není možné naplnit v anonymním prostředí porodních sálů, kde se střídá personál. Proto jsou tu soukromé porodní asistentky! :-).

 

Jako porodní asistentka zaměstnaná na zkrácený úvazek v Porodnici v Českém Krumlově Vám zde mohu navíc kromě psychické a fyzické podpory nabídnout i svou ODBORNOU ASISTENCI jako VAŠE VLASTNÍ PORODNÍ ASISTENTKA , event. po dohodě s lékařem i vedení porodu! Pomohu Vám v komunikaci s lékařem, novorozeneckou sestrou i ostatním personálem a poskytnu podporu při prosazování Vašich přání.


Pro ty z Vás, které chtějí před odjezdem do porodnice zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, tuto možnost nabízím v rámci PŘEDPORODNÍ NÁVŠTĚVY, za předpokladu fyziologického průběhu porodu a možnosti kontroly postupu porodu a srdečních ozev miminka.

 

 

Jaké služby nabízím?

- přítomnost po celou dobu porodu (tj.od zač. prav. otevíracích kontrakcí až po překlad na šestinedělí)

- psychickou podporu

- relaxační techniky s aromaterapií

- techniky uvolnění, polohování, dýchání, úlevové polohy

- fyzickou podporu a pomoc, masáže

- podporu u bondingu a prvního kojení

- odborné vysvětlení jednotlivých dějů, event. zákroků a vyšetření

- zkušenosti přínosné pro Vaše informované rozhodnutí

- pomoc v komunikaci s ostatním personálem při prosazování Vašich přání

v Porodnici v Českém Krumlově - ODBORNOU PÉČI PORODNÍ ASISTENTKY !!!

 

Podmínkou doprovodu je alespoň jedno PŘEDPORODNÍ SETKÁNÍ, na kterém probereme Vaše představy o porodu a mé pomoci.

Doporučuji Vám absolvovat můj předporodní kurz nebo alespoň lekce o porodu! Získáte mnoho informací a budete znát mé názory na vše důležité, s čím se můžete v porodnici setkat.

Jsem i ráda za průběžné informace o Vás v době pohotovosti, např. po gynek. návštěvě, abych měla o Vás přehled a byly jsme spolu v kontaktu.

 

 

V ceně :  - cestovné do Porodnice v Českém Krumlově a Českých Budějovic

              -  telefonické a e-mailové konzultace od složení zálohy až do porodu - 24 hod. 

               - pohotovost 24 hod. denně od ukončeného 38. týdne těhotenství          

               - plánování svých soukromých aktivit s ohledem na Váš termín porodu 

               - odborná péče po celou dobu porodu (od zač.prav.kontrakci až po překlad na šest.)      

               - telefonické a e-mailové konzultace v šestinedělí      

                            

V Porodnici v Českém Krumlově asistuji i u plánovaných císařských řezů! - příjem a příprava k operaci, psychická podpora, přítomnost na operačním sále (OS), zajištění bondingu otcem dítěte, doprovod otce s novorozencem na OS za matkou, na pooperačním pokoji pooperační péče minim. dvě hodiny po převozu z OS, zajištění přítomnosti otce i novorozence u matky, podpora bondingu a kojení, pomoc při prosazování Vašich přání. Cena bez zálohy na pohotovost!

 

 

Ceník:  5500,- Kč - (včetně zálohy)        

            Dohodou - v případě asistence pouze u části porodu z pracovních důvodů (služba v nemocnici, asistence u jiného porodu)

            Předporodní návštěva - I. doba porodní (viz nahoře, pouze v případě zájmu) + 1000,- Kč a cestovné (viz dole)

            Předporodní setkání - zdarma při současném složení zálohy nebo 350,- Kč (+ event. cestovné)

 

            Záloha - 2000,- Kč - (pohotovost, konzultace) složená nejpozději 1 měsíc před Vaším termínem porodu

                          V případě mé neúčasti u Vašeho porodu z vážných osobních důvodů, vracím polovinu zálohy a to i v případě, že už jsem pohotovost držela.

                          Profesní důvody, jako je služba v porodnici nebo účast u jiného porodu se bohužel nedají předvídat a nemohu je ovlivnit. 

                          Pohotovost k porodu v měsíci ale držím na omezený počet klientek podle jejich termínů porodu!  Ozvěte se proto včas!

 

            Platba zálohy i doplatku hotově event. převodem na účet dle dohody.

 

            Pokud budu v době Vašeho porodu ve službě, nebude možné, abych se Vám individuálně věnovala a Vy samozřejmě nic nedoplácíte!

 

 

            Ceník je platný od 12.6.2018

 

 

Cestovné: Kaplice a okolí do 5 km zdarma

                do 10 km ( Velešín) 100,-Kč 

                do 15 km ( Český Krumlov) 200,-Kč 

                do 30 km (České Budějovice) 300,-Kč 

                nad 30 km 7,-/1 km


Registrovaná porodní asistentka Dana Nosková, tel.: 777 806 030, e-mail: info@porodniasistentka-noskova.cz

Design & code: 4media