Dana Nosková - porodní asistentka z Kaplice

Zdravotní pojišťovny

AKTIVITY V TĚHOTENSTVÍ                                                                                                                                                                                              Většina zdravotních pojišťoven poskytuje příspěvek na jednu aktivitu v těhotenství.
Jedná se většinou o předporodní kurz nebo cvičení a plavání těhotných.
Informujte se u své zdravotní pojišťovny aktuálně o rozsahu a výšši příspěvků, protože je pojišťovny mění.NÁVŠTĚVNÍ ČINNOST SOUKROMÝCH PORODNÍCH ASISTENTEK U TĚHOTNÝCH ŽEN A ŽEN PO PORODU V JEJICH DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
V současné době zdravotní pojišťovny (ZP) hradí porodním asistentkám (PA) jediný výkon, a to návštěvu těhotné a matky v šestinedělí v rozsahu péče -  1 návštěva v těhotenství a 3 návštěvy v šestinedělí... ALE ...bohužel to není tak jednoduché. Pokud mají být hrazeny z pojištění, jsou poskytovány pouze na základě poukazu na ošetření, vystaveného gynekologem. Ženy mají právo svého gynekologa o poukaz na ošetření požádat, ale o tom, jestli žena tuto službu potřebuje nebo ne, rozhoduje on. A dále, aby ZP porodní asistentce návštěvu u ženy proplatily, musí mít dotyčná PA platné oprávnění k této živnosti od příslušného KÚ a úspěšně projít výběrovým řízením pro spolupráci se ZP. Ale to nestačí. Se zdravotní pojišťovnou klientky musí mít PA uzavřenou smlouvu. A zde je kámen úrazu! V celém JČ kraji je pouze 9 soukromých PA a se ZP mají uzavřeny smlouvy pouze 2 porodní asistentky! A podle ZP to údajně stačí! Jedním z jejich argumentů je, že o tuto službu je malý zájem. Možná je to i pravda, protože z vlastní zkušenosti vím, že některé ženy vůbec nevědí, že na tuto službu mají nárok. Proč ale? Protože se tato činnost u nás nepropaguje! Narozdíl od jiných, jako je očkování apod.. Např. v brožuře VZP o ní není ani zmínka! Proč asi...? Jak jistě tušíte, i když jsem řádně registrovaná, mám oprávnění k této činnosti a úspěšně jsem prošla výběrovým řízením pro tuto činnost v okrese Český Krumlov, dle mínění ZP jsem také nadbytečná, takže si ženy mou péči platí samy a pokud si některá zažádá ZP o jednu z oněch dvou PA z jiných okresů, dopadne to tak, že jim ZP proplatí pouze návštěvu, ale cestovní náklady už ne, takže je nakonec jejich návštěva vyjde dráž, než kdyby si zavolaly mě!!

Takže ženy - nastávající maminky, je to pouze na Vás !!  Pouze Vy, jako klientky zdravotních pojišťoven, můžete něco změnit. Žádejte své ZP o poskytnutí služeb PA placené ze zdravotního pojištění, která poskytuje péči ve Vašem okrese. Máte na ni plný nárok a to ze Zdravotního zákona č.48/1997. Další možností, jak se domoci svých práv je zaslání stížnosti na Ústředí příslušné ZP a KÚ příslušného kraje, dále na MZ ČR, event. podání žaloby k soudu.

V současné době je tato činnost PA velmi důležitá a to vzhledem k propouštění žen z porodnice už 3. den po spont. porodu a 4.-5. den po porodu císařským řezem. Za tak krátkou dobu si nedělky, zvláště ty, které porodily své první dítě, nestačí osvojit všechny znalosti a dovednosti, které potřebují k péči o novorozence a hlavně ke zdárnému kojení. Až třetí den po porodu se ženám začínají nalévat prsy pravým mateřským mlékem a tehdy často začínají problémy s kojením, ale to už je žena z porodnice doma, tudíž bez pomoci dětských sester a PA. Navíc od ledna 2014 byla uzákoněna možnost tzv. ambulantních porodů, kdy žena po porodu i s novorozencem odchází z porodnice domů. Následná péče o takovou nedělku ale chybí. Tu nikdo neřešil. Asi jako... chtěla jsi předčasně domů, tak si poraď sama. :-(

 

VEDENÍ PORODU PORODNÍ ASISTENTKOU BEZ PŘÍTOMNOSTI LÉKAŘE                                                                                                                                                                     Od ledna 2014 byla uzákoněna možnost vedení porodu v porodnici pouze PA bez přítomnosti lékaře. Tuto možnost přivítaly hlavně ženy, které chtějí minimalizovat počet osob přítomných u porodu a vyhnout se někdy zbytečným lékařským zásahům do svého porodu. Ale opět je tu ALE. Službu konající lékař musí ženu při příjmu vyšetřit a vedení porodu PA schválit. Má to samozřejmě své opodstatnění vzhledem k možné rizikové anamnéze těhotné ženy. Předpokladem vedení porodu PA je fyziologické těhotenství a fyziologický přítomný stav rodičky a jejího nenarozeného dítěte. Někdy ale ani přesto lékaři v některých porodnicích k vedení porodu PA nedají souhlas a samozřejmě někdy to může odmítnout i sloužící PA.

I tak si ale myslím, že je to velmi dobrá alternativa pro ženy, které uvažují o porodu doma. S touto možností a dobře připraveným porodním plánem mají mnohem vyšší šanci prožít svůj porod tak, jak si představovaly. Navíc mají v dosahu lékaře, který je připraven v případě nenadálých komplikací zasáhnout.Registrovaná porodní asistentka Dana Nosková, tel.: 777 806 030, e-mail: info@porodniasistentka-noskova.cz

Design & code: 4media