Dana Nosková - porodní asistentka z Kaplice

ZajímavostiZ dávné historie psaní o babení

MATOUŠ WOLKNBERG Z WOLKNBERGU:

ZAHRÁDKA RÚŽOVÁ ŽEN PLODNÝCH,O POČETÍ,PÚSOBENÍ,ZPLOZENÍ,SLOŽENÍ A ROZENÍ ČLOVĚKA A O VŠECH NEBEZPEČNÝCH PŘÍPADNOSTECH,ZPÚSOBÍCH,BOLESTECH A TAJNOSTECH,KTERÉ PŘI PORODU NEJPŘEDNĚJI ZNAMENÁNY A NEJVÍCE VYŠETŘOVÁNY BÝVAJÍ

Dokonáno a vytištěno v Slavném starém Městě Pražském blíže koleje veliké Císaře Karla toho jména čtvrtého Otce Vlasti:U Jiříka Jakobea Dačického,Léta 1577

O ZNAMENÍCH PO NICHŽ SE POZNÁVÁ ŽE ŽENA POČALA

Ačkoliv je nesnadné kdy žena počala věděti:a však toho mnohé způsoby lidé našli,po nichž uhodnouti,a rozsudek učiniti se může.Jisté a nemýlné znamení toto býti kladou:Jestli že žena desátý neb hned druhý den po poznání manžela bílý neb načervenalý květ čmejrný z vlhkosti pocházející spatřuje.I toto jedno znamení jest,přestání květu měsíčného,než to jisté znamení není,neb druhdy zmizuje,a tak pochybných znamení,k jistým přistoupím,a toho konečné příčiny na všem těle a oudech ženy hned od hlavy počna ukáži,takto:

I.znamení:Bolest hlavy,závrat,a mrákota očí sejdou-li se spolu,zjevují a ukazují početí ženy.

II.Zřítelnice očí se zmenšují,oči votékají,blednou a velice spadnou a víčka očí se poustí.

III.Rozličnost barev v očích se spatřuje i v zrcadle od očí.

IIII.Žilky očí červenají a krví pootékají.

V.Tvář se změní,na ní načervaní vřídky,vrásky neb neštovičky,latině pustulae řečení,vyrážeti se počínají.

VI.Žíly mezi nosem a očima nabobtí krví a zřetedlněji nežli prvé se spatřují.

VII.Tejl aneb šíře hrdla bývá horká,hřbetní pak kost studená.

VIII.Žilka pod jazykem názelena bývá.

IX.Žíly krevní a životní arterie jsú nabobtnalé,a puls snážeji se poznává.

X.Žíly na prsech sprvu černají,potom zblednou anebo námodré se spatří.

XI.Prsy votékají a s bolestí tvrdnou.

XII.Bradavice černají.

XIII.Vošklivost pokrmův a nápoje  a zvláště vína vzniká.

XIIII.Rozličné chuti a rozmanité žádosti připadají.

XV.Ustavičné dávení,a mdloba žaludka se ukazuje.

XVI.Rychle veselá a z toho hned zas smutná pro své bolesti.

XVII.Trápení vokolo pupka cejtí.

XVIII.Beder a ledví bolení na ni jde.

XIX.Vnitř v tělě štípání a bodení cítí.

XX.Po složení manželském zima ji rozráží,a třesení zevnitřních oudův na ni přichází,je jisté znamení početí.

XXI.Když žena sama při sobě se promění,aneb když k jiným i jiným krmím a nápojům jichž není obyčej vzávati chuť má.

XXII.Moč se jí rozmáhá.

XXIII.Zavření dělohy až prut Adamův ledva dobývá.

XXIIII.Když žena nětco málo aneb nic semena vpustí.

XXV.Obú semen zároven zběhnutý.

XXVI.Když se prut Adamův suchý nachází a dílka všecko símě přijme.

XXVII.Lehtání v rukou i v nohách.A to se stává,že horkost dělohy k srdci jde.A protože když počne zimou se třese,zívá,a lehtání v zubech cítí.

XXVIII.Když se napije vína s medem smíšeného,jestli že počala,pod pupkem bolesti ucejtí.

XXIX.Veliké v skutku venuše oblíbení,a potom vošklivost téhož skutku.

XXX.Jiný toto skoušené a jisté znamení býti praví,do moče ženy v medenici jehla vobšitá vložená,a tam přes noc nechána,jestliže jest počala,jakás místka a vrásky na ni budou:pakli nepočala,tehdy černá a zerzaví.

XXXI.Mízku z bodláku žena přijme-li a jí nezachová-li,jisté znamení,že je počala.

A potud dosti buď o znameních vobecných početí mluveno.Již o každém obvzláštním do přirození hlouběji vpadše oznámím.


Registrovaná porodní asistentka Dana Nosková, tel.: 777 806 030, e-mail: info@porodniasistentka-noskova.cz

Design & code: 4media