Dana Nosková - porodní asistentka z Kaplice

OdkazyRegistr lékařů v ČR

Otevřený registr českých lékařů a jejich ordinací - nestátních zdravotnických zařízení.

Registr lékařů


Mateřské centrum Máj

Základní myšlenkou mateřského centra je nabídnout ženám na mateřské dovolené možnost společenského kontaktu a možnost i během MD uplatnit a rozvíjet své schopnosti. Činnost centra však není zaměřena pouze na rodiče s malými dětmi, ale je určena i pro ostatní veřejnost - pořádají se zde akce oživující sídlištní život jako karnevaly, cvičení, besedy, soutěže, burzy, zájmové kroužky atd.


Rodinné centrum Budíček, o. s.

V listopadu 2012 jsme zahájily činnost rodinného centra s myšlenkou podpořit rodiny s dětmi, rozšířit nabídku volnočasových aktivit, zpřístupnit služby mimo místo bydliště, vytvořit zázemí, kde si budou ti nejmenší hrát a něco se i přiučí a rodiče si odpočinou. V nabídce nebudou chybět ani společné výlety, dovolené s programem a příměstské tábory.


Registrovaná porodní asistentka Dana Nosková, tel.: 777 806 030, e-mail: info@porodniasistentka-noskova.cz

Design & code: 4media